DEPREM TESTİ

Deprem testi veya Deprem Performans Analizi mevcut yapıların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduklarını anlamamız için yapılan uygulamadır

DEPREM TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR ?

Deprem testi veya Deprem Performans Analizi mevcut yapıların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduklarını anlamamız için yapılan uygulamadır.

Deprem testi genelde üç ana adımda yapılır. Bunlar şöyledir.

Veri toplanması (Beton numuneleri, zemin etüdü yapılarak zemin sınıfı belirlenmesi, Donatı röntgeni çekilerek mevcut donatıların tespiti, yapının tüm katlarında taşıyıcı sistemin belirlenerek rölövesinin alınması ve proje haline getirilmesi)

Laboratuvar testlerinin yapılması

Deprem testi yapılacak yapının 3 boyutlu bilgisayar analiz modelinin oluşturulması

Toplanan verilerin ve analiz modelinin gerçek yapı ile birebir simülasyon haline getirilmesi

Performans analizinin bilgisayar ortamında yapılması

Mühendislerimiz ve teknik ekiple sonuçların yorumlanarak yapı hakkında kararın verilmesi

Yukarıdaki belirttiğimiz bu adımlarda bir yapının depreme karşı ne denli sağlam ve riskli olduğunu anlayacağımız deprem testini veya deprem performans analizini yaparız.

Bahsettiğimiz bu işlem birkaç adımdan ibaret görünse’ de aslında yapılması uzmanlık isteyen bir bilim dalıdır. Her bir yapının deprem karakteristiği farklı olmasının’ da yanında her bir yapıda kiriş kolon birleşimleri ve kat geçişleri’ de farklılık göstermekte ve uzman mühendisin tüm bu değişkenleri doğru yorumlaması gerekmektedir. Bu işlemler bu sebep ile uzmanlığı yapı güçlendirme olan mühendisler tarafından yapılmalıdır. Bilmeliyiz ki hastalıkların doğru teşhisleri tedavilerin başarılı olması adına son derece önemlidir. Bir yapıda sadece deprem testi yapılması ve sonucunda deprem riski taşıyor denilmesi sadece bir başlangıçtır ve tek başına çok bir şey ifade etmemektedir. Önemli olan yol ise doğru teşhisi koyarken binanın neden bu riski taşıdığını ve nasıl çözülebileceğini de kavramaktan geçer. Unutmamalıyız ki binada yapılacak güçlendirmeler deprem testlerinin sonuçlarında alınan donelere göre yapılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü bireylerin deprem testlerini veya deprem performans analizlerini bu alanda tecrübeli ve doğru yorum yapabilen mühendislere yaptırmaları son derece önemlidir. Unutmayınız ki Deprem performans analizi tek başına risk seviyesini göstermektedir. Önemli olan bu risk seviyesinin akabinde nasıl çözüm sağlanacağının tespit edilmesi ve bu çözüm sağlanırken de maksimum bina güvenliğinin sağlanarak en ekonomik tabanda bu işlemin yapılmasıdır.

 


Ataşehir Atatürk, No:, Girne Cd No:40, 34758 Dudullu Organize Sanayi Bölgesi/Ataşehir/İstanbul +90 541 907 01 58

© 2020 copyright all right reserved